Satversmes Tiesas lēmums atceļ maksu par kapavietu Jelgavā

Jelgavā, ņemot vērā Satversmes tiesas (ST) spriedumu, atcelta maksas iekasēšana par jaunu kapavietu.

Maksa atcelta, pamatojoties uz Jelgavas domes priekšsēdētāja Andra Rāviņa (ZZS) rīkojumu. Lēmums jau ir stājies spēkā.

Jelgavas iestādei “Pilsētsaimniecība” uzdots sagatavot grozījumus attiecīgajos normatīvajos aktos kapsētu apsaimniekošanas jomā.

Pašvaldībā skaidroja, ka rīkojums izdots saskaņā ar ST spriedumu par Jūrmalu, kas ir saistošs visām pašvaldībām.

Jau vēstīts, ka ST secinājusi – Jūrmalas domes saistošo noteikumu normas, kas paredz nomas maksu par kapavietas izmantošanu, neatbilst Satversmei.

Lieta tika ierosināta pēc tiesībsarga pieteikuma. Tiesībsargs pārbaudes lietā secināja, ka Jūrmalas dome ir noteikusi nomas maksu par kapavietas izmantošanu, pārkāpjot Satversmē nostiprināto tiesiskas valsts principu.

ST secināja, ka demokrātiskai tiesiskai valstij ir pienākums, regulējot ar miruša cilvēka apbedīšanu saistītus jautājumus, aizsargāt cilvēka cieņu arī pēc viņa nāves.

Viena no pašvaldības autonomajām funkcijām ir kapsētu izveidošana un uzturēšana. Noteiktos gadījumos pašvaldības dome ir tiesīga saistošajos noteikumos paredzēt maksu par pakalpojumiem, kā arī paredzēt pašvaldības nodevu ieviešanu. Tomēr tiesību normām, kuras pašvaldība izdod savu autonomo funkciju izpildes nodrošināšanai, ir jābūt tiesiskām.

ST norādīja, ka nomas līguma slēgšana ir privāttiesībām raksturīga darbība, kuras mērķis ir ienākumu gūšana. Tomēr kapsētas un atsevišķas kapavietas tradicionāli kalpo tam, lai tiktu īstenota miruša cilvēka cieņpilna apbedīšana. Iznomājot kapsētas, pašvaldība rīkojas pretēji likuma “Par pašvaldībām” normai, jo kapsētas ir publiskā lietošanā nodots pašvaldības īpašums, kas kalpo sabiedrības vajadzībām un tāpēc nevar tikt iznomāts ienākumu gūšanai, uzsvēra ST.

Līdz ar to tiesa secināja, ka pašvaldība nav tiesīga iznomāt kapavietas, lai nodrošinātu tās autonomās funkcijas – izveidot un uzturēt kapsētas – izpildi.

Kā akcentējusi ST, tas, ka pašvaldība pieprasa maksu par kapavietas piešķiršanu kā maksu par pakalpojumu, ir pretrunā ar noteikumu, ka arī pēc cilvēka nāves pret viņa ķermeni ir jāizturas ar cieņu. Tādējādi ST secināja, ka kapavietas piešķiršana nav pakalpojums, par kuru pašvaldības dome būtu tiesīga noteikt samaksu.

Tiesa atzina “Jūrmalas pilsētas pašvaldības kapsētu darbības un uzturēšanas noteikumi” konkrētās normas par neatbilstošiem Satversmei.

ST spriedums ir galīgs un nepārsūdzams.

Iesaki šo rakstu citiem!
loading...

Pievienot komentāru